ประชุม ผู้สมัคร
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด
Ramkhamhaeng University Saving Credit Cooperative Limited. อาคารเวียงผา ห้อง 202
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 tel. 0-2310-8060
FAX.0-2310-8060 / 021152347 ผู้จัดการ
021152342 ฝ่ายสินเชื่อ